image description

verzekeringen

Van Brunschot Verzekeringen en Risicomanagement ontzorgt!

Bij veel tussenpersonen wordt gekeken naar wat er verzekerd kan worden bij een klant. Zo niet bij ons! Wij kijken juist naar wat u niet hoeft te verzekeren. Dat klinkt wellicht raar. Maar soms kunt u de kans op een schade of het effect van die schade met simpele preventieve maatregelen beperken, waardoor het risico voor u acceptabel is geworden. Verzekeren is dan niet per definitie nodig.

Ons doel is inzicht te verschaffen in de belangrijkste (verzekerbare) risico's die uw onderneming loopt, gerelateerd aan de doelstellingen die de onderneming op de korte en lange termijn wenst te realiseren. Dit met als doel om maatregelen te kunnen nemen waardoor de risico's beter beheersbaar worden en het succes op het realiseren van de doelstellingen wordt vergroot. Wij hopen met dit traject de basis te leggen voor een (nog) betere risicobewustwording en mogelijk het verder professionaliseren van risicomanagement binnen uw organisatie. Daarnaast is vaak een kostenbesparing mogelijk op uw verzekeringen, omdat u anders gaat denken. Samen met ons zorgt u er namelijk voor dat u niet meer 'onbewust risico's loopt', maar 'bewust risico's neemt'!

En de risico's die ondanks de eventuele getroffen maatregelen alsnog uw doelstellingen in gevaar kunnen brengen, die gaan we verzekeren. Wij hebben toegang tot nagenoeg de totale verzekeringsmarkt en zijn daarbij volledig onafhankelijk in de partijen met wie we samenwerken. U treft bewust geen opsomming van soorten verzekeringen aan, omdat het de kunst is om maatwerk te leveren. Of het nu gaat om uw onderneming, uw personeel, of om uzelf als ondernemer.

Wij zijn transparant omtrent onze beloning. Wij ontvangen geen (vaak voor u verborgen gehouden) provisie, maar werken middels een duidelijk bedrijfsmodel waarbij de polissen zonder provisie worden opgemaakt door de verzekeraar en waarbij u ons een vast bedrag per jaar (fee) betaalt. In dat geval betaalt u ons voor onze dienstverlening en niet voor een product dat u via ons afneemt. Wij zijn daardoor dus ook niet gebaat bij het afsluiten van een product met een hoge provisie... Wel zo eerlijk!

Waar andere partijen een terugtrekkende beweging laten zien in de service en bereikbaarheid, gaan wij juist voor een persoonlijke benadering met een hoge mate van service. Van het inventariseren van de risico’s, het adviseren van de juiste maatschappij / dekking bij het afsluiten van de verzekering, tot aan het invullen van het schadeformulier en het afwikkelen van uw onverhoopte schade;

Van Brunschot Verzekeringen en Risicomanagement ontzorgt!

Ook weten welke verzekering u niet nodig heeft?

Bent u op zoek naar een persoonlijke benadering door een betrokken, betrouwbare adviseur, die weet wat er lokaal speelt, die voor u door het vuur gaat en die u ontzorgt? Neem dan contact met ons op.